Diensten

Salutem EHS kan u op drie vlakken van dienst zijn:

  • Operationele veiligheid
  • Procesveiligheid
  • Veiligheids- en milieumanagementsystemen

tuote_safety_slide1

Op gebied van de operationele veiligheid, kan Salutem EHS u begeleiden bij de opmaak van risicoanalyses allerhande. Dit kan gaan van algemene werkplaatsrisicoanalyses tot de meer specifieke risicoanalyses zoals voor machines, intern werkplaatsverkeer, bijzondere taken, …

Op basis van de resultaten van de  risicoanalyses kunnen dan de kenmerkende werkinstructiekaarten worden opgemaakt.

Door Salutem EHS werd een speciale tool ontwikkeld, op basis van een gevaarherkenning, om te bepalen welke risicoanalyses vereist zijn voor een organisatie.

Mocht het toch eens verkeerd gaan, is Salutem EHS de geschikte partner om u te begeleiden bij het ongevalsonderzoek en bij het vervullen van de administratieve verplichtingen.

In de discipline van de Procesveiligheid heeft Salutem EHS een ruime bagage aan steel-corridor-1227619ervaring en knowhow. Procesveiligheid heeft te maken met de mogelijke vrijzetting van product of energie. Salutem EHS wil u graag bijstaan bij volgende veiligheidsstudies:

  • Brandrisicoanalyse
  • Explosierisicobeheersing
  • Hazop

Voor de brandrisicoanalyse kan zowel gebruik gemaakt worden van de eigen ontwikkelde checklisten als kunnen  berekeningen worden uitgevoerd met de “Frame” software.

Wanneer men het over Explosierisicobeheersing heeft, wordt terecht direct de link gelegd met: Explosieveiligheidsdocument, Explosierisicoanalyse, Zonering van de operationele gebieden, Onderzoek naar mogelijke mechanische ontstekingsbronnen,…

Elk van de bovengenoemde rapporten kunnen door Salutem EHS verzorgd worden.

Voor de explosierisicoanalyse werd door Salutem EHS een unieke methode ontwikkeld, waarbij de risico’s op een QRA wijze worden bepaald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een software van “Sphera”, die volledig tot dit doel werd herschreven.

Salutem EHS kan zowel het HAZOP proces begeleiden als teamleider als het secretariaatswerk doen waarbij de discussies van de HAZOP sessies worden vastgelegd en de besproken verbeterpunten worden samengevat in een actieplan.

Salutem EHS kan u ook begeleiden in het opzetten van een Veiligheids- en/of milieumanagementsysteem.ohsas

Milieu is een steeds belangrijkere pijler. Naast het ethische aspect worden de huidige milieuwetgeving en de internationale eisen steeds strenger.

Als milieubeheerssystemen kunnen zowel EMAS als ISO 14001 begeleid worden. Salutem EHS heeft reeds een zekere ervaring opgebouwd met de introductie van de 2015 versie van de ISO 14001.

Salutem EHS heeft een gecertificeerde OHSAS 18001 “lead auditor” in huis. Men kan u op een vlotte en vooral praktische manier bijstaan om het OHSAS 18001 certificaat te behalen. Het hele begeleidingsproces zal er op gericht zijn, dat uw organisatie meteen ook is voorbereid op de toekomstige  ISO 45001 standaard.

Door Salutem EHS kan voor uw organisatie het wetgevingsregister opgemaakt worden. De vereiste “Compliance Audit” kan ook gedaan worden.

Waar gewenst, kunnen uw milieu- en veiligheidsbeheerssysteem onderling worden geïntegreerd met eventueel samen met het kwaliteitsbeheerssysteem.

Ondersteuning van SEVESO bedrijven

Naast de bovengenoemde expertisegebieden, kan Salutem EHS ook ondersteuning bieden aan SEVESO Bedrijven, op het gebied van:

  • Opzetten van een veiligheidsmanagementsysteem
  • Uitwerken van een noodplan
  • Uitvoeren van specifieke risicoanalyses

cropped-banner_chemical1.jpg

Advertentie