Hazop Studie

De HAZOP studie (Hazard and Operability Analysis), is dé Risico Analyse methode om procesafwijkingen, die leiden tot vrijzettingen,  te identificeren en te evalueren.

refinery-hazopDe mogelijke vrijzettingen, die onderzocht worden, zijn vrijzettingen van product (lekken, ongeoorloofde emissies,…) en vrijzettingen van energie (brand, explosie,…). Dit betekent dat een Hazop wordt uitgevoerd op processen waar ten minste èèn fluïdum bij betrokken is.

Idealiter wordt de Hazop uitgevoerd wanneer een gedetailleerde design beschikbaar is (volledige P&ID voorhanden).

Bij belangrijke wijzigingen worden in het kader van het MoC-beleid van de onderneming (Management of Change) ofwel de originele Hazop studie herzien, of wordt een nieuwe studie gedaan.

Op basis van de HAZOP kan er worden bepaald welke betrouwbaarheid een beveiligingssysteem moet hebben. De bepaling van de betrouwbaarheid van de beveiligingssystemen zal rechtstreeks gaan bepalen welke SIL Classificatie het systeem moet hebben.

Hazopstudies worhazop-imageden uitgevoerd door een team, dat de verschillende operationele disciplines, die met het proces te maken hebben, vertegenwoordigt ( productie, onderhoud, techniek, engineering, EHS,…). De studie wordt geleid door een “Hazopleider”.
De kwaliteit van de Hazop wordt evenredig bepaald door de kwaliteit van het team. Het vermogen van de voorzitter om het team buiten de gebruikelijke denkpatronen te laten denken, zijn essentieel voor het gewenste resultaat van de HAZOP studie. Een Hazopleider moet naast een sterke technische kennis ook het vermogen hebben om het team gefocust te houden en de discussies binnen de context van de studie te beperken.

Het mag nooit de bedoeling zijn om in een Hazopstudie de design terug volledig te herontwerpen.

Salutem kan voor uw Hazopstudie deze ervaren “Hazopleider” voorzien en kan ook voor de juiste rapportage zorgen. Voor de rapportage wordt het Pha Pro programma gebruikt van Sphera.

pha-pro_print

Advertentie